Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 16.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1335 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1336 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1337 Kaupunginjohtaja/1

V 15.1.2014, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Viran hakijaluettelo

Liite 2

Yhteenveto hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1338 Kaupunginjohtaja/2

V 15.1.2014, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1339 Kaupunginjohtaja/3

V 15.1.2014, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2014 (pdf) (html)


§ 1340 Kaupunginjohtaja/4

V 15.1.2014, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Marjut Lumijärven eronpyyntö


§ 1341 Kaupunginjohtaja/3

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1342 Kaupunginjohtaja/4

Selvitys kaupungin avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle (pdf) (html)


§ 1343 Kaupunginjohtaja/5

Green Net Finland ry:n lainan takaisinmaksusuunnitelman muutos (pdf) (html)

Liite 1

GNF_hallitus_pk7-2013.PDF

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1344 Kaupunginjohtaja/6

Eräiden hankkeiden jatkorahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 1345 Kaupunginjohtaja/7

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus 2013-2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1346 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan siirtäminen ja määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön osakkeiden hankintaa varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1347 Kaupunginjohtaja/9

Eroaminen Helsinki-Tallinn Euregio -yhdistyksen jäsenyydestä (pdf) (html)


§ 1348 Kaupunginjohtaja/10

Vastaus valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponteen koskien koerakentamisen mallia, johon tukeutuen ATT voisi rakennuttaa kohtuuhintaista omistustuotantoa ennestään vuokratalovaltaisille alueille (pdf) (html)


§ 1349 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1350 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1351 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1352 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle metroliikenteen valvontatyöryhmän esityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1353 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Ympäristönsuojelupäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1354 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Ympäristöterveyspäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1355 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Määräaikaisen hoitajan määrääminen elintarviketurvallisuuspäällikön virkaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1356 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1357 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kantakaupungin eräiden alueiden määrääminen rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten (nro 12218) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1358 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Kaarelan puisto- ja lähivirkistysaluetta koskevassa asemakaava-asiassa (nro 12097, Kaarelan jäähalli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 16.10.2013 (allekirjoituksin)

Liite 3

Liite 4

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (allekirjoituksin)

Liite 5

Valitus 1

Liite 6

Valitus 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1359 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Väylä Oyn hallituksen pöytäkirjanote

Liite 2

Helsingin Väylä Oyn esitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1360 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1, Loppuraportti 29.12.2011, Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Liite 2

Liite 3

Liite 3, Virastokohtaiset tarveselvitykset 28.2.2013, teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Liite 4

Liite 4, Teknisen alan virastojen nykyiset tilakustannukset

Liite 5

Liite 5, Arvio vaihtoehtojen kustannuksista, teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Liite 6

Liite 6, Teknisen alan virastojen kyselytutkimus

Liite 7

Liite 7, Palmian työntekijöiden käyttökokemuksia Läkkisepäntien toimistotyötiloista

Liite 8

Liite 8, Tulevaisuuden työympäristö, teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 3, Varaushakemus

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1363 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1364 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat varhaiskasvatusvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1365 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi arvion tekemisestä palvelusetelien käytön laajentamisen vaikutuksista palvelujen sosiaaliseen eriytymiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1366 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Eron myöntäminen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Tero Tuomiston eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1367 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1368 Sosiaali- ja terveystoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1369 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Maa-alueen vuokraus Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1370 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Maa-alueen vuokraus Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1371 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Maa-alueen vuokraus Vuosaaren Ratsastuskeskus Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1372 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Maa-alueen vuokraus Pakilasta HPS Areenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HPS Areenat Oy:n hakemuksen liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1373 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Maa-alueen varauksen jatkaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1374 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 2014-2015 (pdf) (html)


§ 1375 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 1376 Sivistys- ja henkilöstötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04