Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 04.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 13.11.2013, Pelastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


2

V 13.11.2013, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajan valinta (pdf) (html)


3

V 13.11.2013, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)1

V 13.11.2013, Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 11700, Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6


2

V 13.11.2013, Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12020, Saukonlaituri itä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


2

V 13.11.2013, Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12020, Saukonlaituri itä) (pdf) (html)


3

V 13.11.2013, Pukinmäen tontin 37026/3 ja Malmin tontin 38259/5 vuokrausperusteet (Eskolantie 4, Ketokivenkaari 30) (pdf) (html)


3

V 13.11.2013, Pukinmäen tontin 37026/3 ja Malmin tontin 38259/5 vuokrausperusteet (Eskolantie 4, Ketokivenkaari 30) (pdf) (html)


4

V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu (pdf) (html)


4

V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu (pdf) (html)3

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran täyttäminen kaupunginkansliassa (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Kahden viran perustaminen ympäristökeskukseen (pdf) (html)


1

Kahden viran perustaminen ympäristökeskukseen (pdf) (html)


2

Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)


2

Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Länsi-Pasilan toimistotonttien myynti Otavamedia Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Länsi-Pasila, tontit 17073/3 ja 17078/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


1

Länsi-Pasilan toimistotonttien myynti Otavamedia Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Länsi-Pasila, tontit 17073/3 ja 17078/1) (pdf) (html)


2

Riistavuoren vanhustenkeskuksen siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1


2

Riistavuoren vanhustenkeskuksen siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)


3

Vanhainkoti Antinkodin siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1


3

Vanhainkoti Antinkodin siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)


4

Tontin varaaminen Herttoniemen Roihupellosta Dieta Oy:lle (kortteli 45200 tontit 5 ja 6 sekä viheralue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


4

Tontin varaaminen Herttoniemen Roihupellosta Dieta Oy:lle (kortteli 45200 tontit 5 ja 6 sekä viheralue) (pdf) (html)


5

Oikaisuvaatimusasia: Lauttasaaren vesitornin purkaminen (pdf) (html)


5

Oikaisuvaatimusasia: Lauttasaaren vesitornin purkaminen (pdf) (html)


6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5:2 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3


6

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5:2 (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 2


1

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Kulttuurijohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


1

Kulttuurijohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


2

Taidemuseon johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


2

Taidemuseon johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


3

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi Tölö Gymnasiumin painotuksen ja Gymnasiet Norsenin erikoistumisen jatkamisesta (pdf) (html)


3

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi Tölö Gymnasiumin painotuksen ja Gymnasiet Norsenin erikoistumisen jatkamisesta (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)4

Iltakouluasia: Merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioiminen (pdf) (html)7

Iltakouluasia: Helsingin yleiskaavan valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04