Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 28.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1110 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1111 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1112 Kaupunginjohtaja/1

V 6.11.2013, Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1113 Kaupunginjohtaja/2

V 13.11.2013, Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 1114 Kaupunginjohtaja/3

V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


§ 1115 Kaupunginjohtaja/4

V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1117 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1118 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan alueiden esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3


§ 1119 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Länsisatamassa sijaitsevan Matkustajasataman esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1120 Kaupunginjohtaja/5

MTV Push Helsinki -tapahtuman järjestäminen Helsingissä vuosina 2014-2015 (pdf) (html)


§ 1121 Kaupunginjohtaja/6

MTV (Music Television) Europe Music Awards -tapahtuman hakeminen vuosille 2015-2016 (pdf) (html)


§ 1122 Kaupunginjohtaja/7

Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1123 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 23.10.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1124 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1125 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1126 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1127 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12229, Pohjois-Pasilan rata-pihan alueet ja maaliikennekeskuksen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1128 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Eräiden kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston virkanimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1130 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 1131 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1132 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04