Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 07.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1053 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1054 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1055 Kaupunginjohtaja/1

V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1056 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 23.10.2013 Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1057 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 23.10.2013 Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12184, Mäkipellontie 15) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1058 Kaupunginjohtaja/3

Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1059 Kaupunginjohtaja/4

Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1060 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1061 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin vakanssista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1062 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1063 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1064 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1065 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1066 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1067 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1068 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1069 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1070 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1071 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04