Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 26.08.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


2

V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen (pdf) (html)


3

V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


3

V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)1

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)


1

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)


2

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 11

V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


1

V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus) (pdf) (html)3

Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013 (pdf) (html)

Liite 1


4

Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


5

Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)


6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)


1

Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)


2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama) (pdf) (html)


3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo) (pdf) (html)


4

Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan määrääminen (pdf) (html)


4

Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan määrääminen (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


1

Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
1

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016 (pdf) (html)

Bilaga 1


1

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016 (pdf) (html)
1

Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Liite 1


1

Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04