Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 11.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 175 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 177 Kaupunginjohtaja/1

V Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/2

V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/3

V Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 sekä tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12067; Länsi-Reimarla) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/3

Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/4

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013 (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien valinta Oulussa 14.-15.5.2013 pidettäville Kuntapäiville (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 187 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 188 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Östersundom-toimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 189 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 190 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysviraston perhepalvelujen johtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 193 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköiden virkojen perustaminen 1.5.2013 lukien (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Suomenkielisen työväenopiston eteläisen alueopiston aluerehtorin viran määräaikainen hoitaminen 1.3. - 30.4.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04