Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 04.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 145 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/1

V Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


§ 148 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Suutarilan Tapulikaupungin tonttien 40125/1-4, kortteleiden 40126 ja 40127 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12133; Hatuntekijänkuja 1-11 ) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2013 - 2016 (pdf) (html)

Liite 2


§ 151 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien valinta Oulussa 14.-15.5.2013 pidettäville Kuntapäiville (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/4

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02) (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Kaupunginjohtaja/5

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 158 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunkiympäristön puhtaanapito -hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö, Siisti-kesä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 162 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön viran määräaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 165 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Määräalan varaaminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle ratsastusmaneesin ja -kentän suunnittelua varten (Kaarela, kiinteistö 91-33-9903-4) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 167 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 168 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi miesklinikan tarveselvityksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Eija Loukoilan toivomusponsi pitkäaikaista apua tarvitsevien hoidosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kirjastotoimen johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan (Oivajk) jäsenten valinta vuosille 2013-2014 (pdf) (html)


§ 172 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 173 Kaupunginjohtaja/10

Iltakouluasia/ Keskushallinnon uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Iltakouluasia: Helsingin uusi yleiskaava (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04