Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 14.01.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 28 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 30 Kaupunginjohtaja/1

V Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2013 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Kaupunginjohtaja/2

V Takauksen myöntäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Kaupunginjohtaja/3

V Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, eräiden toimintakatetavoitteiden alittaminen sekä eräiden määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Kaupunginjohtaja/4

V Vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2013 talousarvioon ja erään määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Kaupunginjohtaja/5

V Kaupungin takauksen myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kluuvin tontin 2005/8 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12027; Läntinen Teatterikuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 36 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Helsingin Energian omistaman toimistorakennuksen myynti ja tontin vuokraaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Suutarilan Sarastustien alueen tonttien 40045/13 ja 40046/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12108; Pohjantähdentie 59 ja Sarastustie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Jäsenten valitseminen Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi kaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/4

Selvitys kunnallisesta johtamisjärjestelmästä ja johtamismalleista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 45 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Vallilanlaakso, puistosuunnitelman ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen, Kumpula, nro VIO 5640-1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)§ 47 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/1

Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)§ 47 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Määräalan ostaminen Östersundomista (Ultuna, Östersundom) (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Laajasalon Borgströminmäen asuinkerrostalotonttien (AK) varausten jatkaminen ja eräiden tontinvarausten siirtäminen TA-Yhtymä Oy:lle sekä kolmen kerrostalotontin (AK) varaaminen YIT Rakennus Oy:lle Gunillankallion alueelta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Suutarilan yleisten rakennusten tontin varaamiseen ja käyttötarkoitukseen kohdistuvat kirjoitukset (pdf) (html)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin Energian hallinnassa olevan toimisto- ja tuotantorakennuksen siirto kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi, miten kaupungin omistamia vanhoja arvorakennuksia voitaisiin paremmin hyödyntää kulttuurin käytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kulttuurin harjoittamiseen vuokraamalla harjoittelutiloja (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Hietarannan entisen pukuhuonerakennuksen myymistä tai purkamista koskeva asia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 56 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Vastaavan työterveyslääkärin tehtävään ottaminen (pdf) (html)

Liite 2


§ 58 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Eron myöntäminen tietokeskuksen kehittämispäällikölle, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 2


§ 60 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle koskien lakiehdotusta oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin virasta eroaminen (pdf) (html)


§ 62 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta eroaminen sekä viran julistaminen haettavaksi (pdf) (html)


§ 63 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04