Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 22.11.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 8.12.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/3

V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 8.12.2021 Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 12687) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 8.12.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 8.12.2021, Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

V 8.12.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuotannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 8.12.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 8.12.2021, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskukselle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


Asia/11

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, fi

Liite 3

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, sv

Liite 4

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maa- ja metsätalousministeriö

Liite 5

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maakuntaliitot

Liite 6

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL inarinsaame

Liite 7

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL koltansaame

Liite 8

Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL pohjoissaame

Liite 9

Lausuntopyyntö 27.9.2021, sv

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Tonttien varaaminen A-Kruunu Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Pasila, Postipuisto AK-tontit 17130/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Asuntotontin varaaminen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle (Oulunkylä, AK-tontti 28226/30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hakemuksen täydennys_Allekirjoitukset

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Pia Kopran toivomusponsi Maunulanpuistossa sijaitsevan aukion metsittämisestä kompensaationa Pirkkolan liikuntapuiston rakennustöistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite koskien kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen edellytyksenä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Emma Karin aloite perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04