Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 11.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 3.11.2021, Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/3

V 24.11.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/4

V 3.11.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupungin toimielinten siirtyminen sähköisistä kokouksista normaaliin kokousmenettelyyn (pdf) (html)


Asia/6

Helsingin kaupungin liittyminen Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi (pdf) (html)


Asia/7

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Suomen Ilmailuliiton maanvuokrasopimuksen irtisanomisesta tehdyn kantelun johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Suomen Ilmailuliiton kantelu 28.6.2021

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi torien käytön lisäämisestä viihtyvyyden ja hyvän ilmapiirin edistämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi kaupungin terveyspalvelujen riittävyydestä Meri-Rastilassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunginvaltuuston 6.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04