Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 04.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 13.10.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Asia/3

V 13.10.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2021


Asia/4

V 13.10.2021, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Sähköpostilla tullut hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 13.10.2021, Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 13.10.2021, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/7

V 6.10.2021, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 13.10.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 13.10.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 13.10.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kruunuvuorenlampi lainhuutotodistukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tahvonlahden harju lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi viherkertoimen nykytilan kartoittamisesta kantakaupungissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen huomioimisesta toimitilastrategian toimeenpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi korttelipihapilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi kaupungin terveyspalvelujen riittävyydestä Meri-Rastilassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite alentuneen toimintakyvyn diabeetikkojen sokerimittauslaitteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi terapiaa tarvitsevien auttamisesta Kelan tukeman terapeutin etsimisessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04