Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 30.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 583 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 584 Asia/2

V 8.9.2021, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 585 Asia/3

V 8.9.2021, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot


§ 586 Asia/4

V 8.9.2021 Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen (12655) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Asia/5

V 8.9.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17114/2–10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 588 Asia/6

V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Asia/7

V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12587) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 590 Asia/8

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 591 Asia/9

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 592 Asia/10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 593 Asia/11

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 594 Asia/12

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022 (pdf) (html)


§ 595 Asia/13

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 596 Asia/14

Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vanhusneuvoston toimintakertomus ja arviointiraportti kaudesta 2017-2021


§ 597 Asia/15

Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vammaisneuvoston toimintakertomus ja arvio toimintakaudelta 2017-2021


§ 598 Asia/16

Daghemmet Elkan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Asia/17

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perustamisesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/18

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017 Final

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 602 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04