Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 09.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 548 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 549 Asia/2

V 25.8.2021 Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Asia/3

V 25.8.2021 Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 551 Asia/4

V 25.8.2021 Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12647) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Asia/5

V 25.8.2021 Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12635) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Asia/6

V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Asia/7

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 555 Asia/8

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1§ 556 Ärende/9

F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet§ 556 Asia/9

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 557 Asia/10

Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet (pdf) (html)


§ 558 Asia/11

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 559 Asia/12

Lausunnon antaminen työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 560 Asia/13

Hankintaoikaisuvaatimus, Edtech incubator Helsinki hautomo-ohjelman hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 561 Asia/14

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 562 Asia/15

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Marmoripalatsin (Itäinen Puistotie 1) suojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Ilmoitus 8.5.2021

Liite 2

Lausuntopyyntö 7.6.2021

Liite 3

Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Museoviraston lausunto 27.5.2021

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04