Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 26.07.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 514 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 515 Asia/2

V 2.8.2021, Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 516 Asia/3

V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 517 Asia/4

V 2.8.2021, Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 518 Asia/5

V 2.8.2021, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 519 Asia/6

V 2.8.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 520 Asia/7

V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 521 Asia/8

V 2.8.2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 522 Asia/9

V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 523 Asia/10

V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 524 Asia/11

V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 525 Asia/12

V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 526 Asia/13

V 2.8.2021, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 527 Asia/14

V 2.8.2021, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 528 Asia/15

V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 529 Asia/16

V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 530 Asia/17

V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 531 Asia/18

V 2.8.2021, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 532 Asia/19

V 2.8.2021, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 533 Asia/20

V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 534 Asia/21

V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 535 Asia/22

V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 536 Asia/23

V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 537 Asia/24

V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 538 Asia/25

V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 539 Asia/26

V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 540 Asia/27

V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 541 Asia/28

V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 542 Asia/29

V 2.8.2021, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 543 Asia/30

Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote 14.06.2021 § 90


§ 544 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04