Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 21.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 479 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 480 Asia/2

V 25.8.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 481 Asia/3

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 482 Asia/4

Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta ajalle 1.7.-31.12.2021 (pdf) (html)


§ 483 Asia/5

Sijoitus Turun Tunnin Juna Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 484 Asia/6

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 485 Asia/7

Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöstökysely (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.5.2021

Liite 2

Vibemetrics Oy:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Asia/8

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Asia/9

Valtuutettu Mari Rantasen aloite jalkineiden hankkimisesta kotihoidon työntekijöille liukastumisen estämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Asia/10

Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 489 Asia/11

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Asia/12

Tilojen vuokraaminen osoitteesta Malminkatu 34 kaupunginkanslian elinkeino-osaston käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Malminkatu 34


§ 491 Asia/13

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Asia/14

Tukkutorin toimintojen yhdistämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 493 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 494 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04