Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 14.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 458 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 459 Asia/2

V 23.6.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Katajanokka) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 460 Asia/3

V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Liite 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 461 Asia/4

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 462 Asia/5

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Asia/6

Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Asia/7

Lainan myöntäminen Mosan Wembley Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Käyttötalouslaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Asia/8

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 466 Asia/9

Lainan myöntäminen Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Asia/10

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Asia/11

Myyntiperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, tontti 17028/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Asia/12

Pihlajiston ala-asteen väistötilahankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 7.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Asia/13

Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) välisten hulevesi- ja sekaviemäröintisopimusten muuttaminen sekä sopimuksia koskevan päätösvallan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 471 Asia/14

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 472 Asia/15

Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP (pdf) (html)

Liite 1


§ 473 Asia/16

Sijoitus Finlandia-talo Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 474 Asia/17

Sijoitus Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 475 Asia/18

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavan mittariston laajentaminen ympäristöraportoinnin yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 476 Asia/19

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi Ressun peruskoulun toimintojen huomioon ottamisesta Marian kasvuyrityskampuksen rakentamisen aikana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 477 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 478 Asia/21

Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkio (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04