Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 31.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 403 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 404 Asia/2

V 16.6.2021, Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 405 Asia/3

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asia/4

V 16.6.2021 Oulunkylän Patolan kerrostalotonttien (Hirsipadontie 6, Kisällintie 1, Kivipadontie 6) asemakaavan muuttaminen (nro 12630) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Asia/5

V 16.6.2021 Laajasalon Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ym. asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12615) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/6

V 16.6.2021, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunto HKL_30.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/7

V 16.6.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Mellunkylä, Kontula ja Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/8

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 411 Asia/9

V 16.6.2021 Tukkutorin toimintojen järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Asia/10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 11.5.2021


§ 413 Asia/11

Helsingin seudun yhteistyösopimus (pdf) (html)

Liite 1


§ 414 Asia/12

Sijoitus Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Helsingin Musiikkitalon urkuhankintaan (pdf) (html)


§ 415 Asia/13

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 416 Asia/14

Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 417 Asia/15

Virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.7.2021 lukien (pdf) (html)


§ 418 Asia/16

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asia/17

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi vanhan puuston ja kallioiden säilyttämisestä uusilla alueilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asia/18

Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04