Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 17.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 376 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 377 Asia/2

V 2.6.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/3

V 2.6.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/4

V 2.6.2021 Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistaminen valtuustokaudelle 2021-2025 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Asia/5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/6

Linjaus nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuustossa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 382 Asia/7

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyttämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Asia/8

Töölön pallokenttä 5:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki Stadion Management Oy:n hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/9

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Asia/10

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi tiedotuksen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta puiston ja metsien harvennuksien suunnittelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Asia/11

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi roskien lajittelumahdollisuuksista yleisillä alueilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Asia/12

Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04