Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 10.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 347 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 348 Asia/2

V 19.5.2021, Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.3.2021


§ 349 Asia/3

V 2.6.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 350 Asia/4

V 19.5.2021, Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/5

V 19.5.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja Suurmetsä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/6

V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/7

V 19.5.2021, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/8

V 19.5.2021, Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/9

V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/10

V 2.6.2021 Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistaminen valtuustokaudelle 2021-2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/11

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 358 Asia/12

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 359 Asia/13

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/14

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.3.2021


§ 361 Asia/15

Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset


§ 362 Asia/16

Lausunto ympäristöministeriölle asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän loppuraportista (pdf) (html)


§ 363 Asia/17

Helsingin toimeenpanoraportti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta -Agendasta teoiksi 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Agendasta teoiksi 2021_Helsingin toimeenpanoraportti


§ 364 Asia/18

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

ATP päätös eräiden kohteiden rakennuttaminen 31.3.2021


§ 365 Asia/19

Päiväkoti Tunturin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Tunturi_korvaava uudisrakennus 26.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/20

Toimitilan ja varastotilan vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Stadin ammatti- ja aikuisopiston väistötilaksi (Malmi, Valuraudankuja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/21

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi tiedotuksen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta puiston ja metsien harvennuksien suunnittelussa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/22

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi roskien lajittelumahdollisuuksista yleisillä alueilla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 369 Ärende/23

Försäljning av aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab till Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 369 Asia/23

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakkeiden myyminen Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/24

Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 371 Asia/25

Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/26

Valtuutettu Kati Juvan toivomusponsi osatyökykyisten työllistämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/27

Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntotietokannan luomisesta ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/28

Kaupunginvaltuuston 5.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 375 Asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04