Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 03.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 317 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 318 Asia/2

V 19.5.2021 Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro 12658) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/3

V 19.5.2021 Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen (12653) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/4

V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/5

V 19.5.2021, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/6

V 19.5.2021, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/7

V 19.5.2021, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/8

V 19.5.2021, Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/9

V 19.5.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/10

V 19.5.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/11

V 19.5.2021, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/12

V 19.5.2021, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista kaupungin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/13

V 19.5.2021, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 330 Asia/14

V 19.5.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/15

V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/16

V 19.5.2021, Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/17

V 19.5.2021, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/18

V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/19

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen (pdf) (html)


§ 336 Asia/20

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/21

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 338 Asia/22

Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä, Patola) (pdf) (html)

Liite 1

Liitekartta (varausalueesta) ja ote asemakaavan muutoksesta

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Erityiset varausehdot

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/23

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/24

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/25

Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/26

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkinseudun ranta-alueen liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/27

Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot (pdf) (html)

Liite 1

Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista

Liite 2


§ 344 Asia/28

Valtuutettu Kati Juvan toivomusponsi osatyökykyisten työllistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/29

Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntotietokannan luomisesta ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04