Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 26.04.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 292 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 293 Asia/2

V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.3.2021


§ 294 Asia/3

V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 31.3.2021


§ 295 Asia/4

V 5.5.2021, Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 296 Asia/5

V 5.5.2021, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/6

V 5.5.2021, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/7

V 5.5.2021, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/8

V 5.5.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/9

V 5.5.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/10

V 5.5.2021, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/11

V 5.5.2021, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/12

V 5.5.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/13

V 5.5.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumispalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/14

V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/15

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 307 Asia/16

Lausunto ympäristöministeriölle yhteishallintolain uudistuksen suuntaviivoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 308 Asia/17

Alueen vuokraaminen Herttoniemestä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle jäähallin rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Liikuntahallit Oy:n hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/18

Alueen vuokraaminen Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/19

Maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet ja niiden soveltamisohje (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/20

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Leikosaarentiellä Aurinkolahdessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/21

Hankintaoikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätökseen 13.6.2018 § 3 koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018, § 3

Liite 2

Hankintaoikeusvaatimus 10.8.2020 liitteineen


§ 313 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 3.2.2021 § 3 koskien Helsingin kaupungin viestintäpalveluhankintoja koskevaa vahingonkorvausvaatimusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus 24.2.2021 liitteineen


§ 314 Asia/23

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 315 Asia/24

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 88 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04