Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 19.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 262 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

V 5.5.2021, Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 264 Asia/3

V 5.5.2021 Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12654) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

V 5.5.2021 Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12617) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

V 5.5.2021 Oulunkylän Solakalliontien asemakaavan muuttaminen (nro 12656) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

V 5.5.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Kaarela, Kuninkaantammi tontti 33399/5 ja Maununneva tontti 33037/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/7

V 5.5.2021, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 269 Ärende/8

F 5.5.2021, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)§ 269 Asia/8

V 5.5.2021, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/9

V 5.5.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/10

V 5.5.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 272 Asia/11

V 5.5.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSL:n lausunto 26.11.2020

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/12

V 5.5.2021, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/13

V 5.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/14

V 5.5.2021, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/15

V 5.5.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite juoksuportaista Käpylän Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/16

V 5.5.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/17

V 5.5.2021, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/18

V 5.5.2021, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/19

V 5.5.2021, Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/20

V 5.5.2021, Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/21

V 5.5.2021, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/22

V 5.5.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/23

V 5.5.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumispalveluista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/24

V 5.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/25

Maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet ja niiden soveltamisohje (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/26

Lausunto Helsingin käräjäoikeudelle käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä (pdf) (html)

Liite 1


§ 288 Asia/27

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Leikosaarentiellä Aurinkolahdessa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 289 Asia/28

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi katupuiden lisäämisestä Kyösti Kallion tielle Kulosaaressa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/29

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 30 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04