Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 12.04.2021



Tulostusversio (pdf)



Sisältö:


§ 244 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 245 Asia/2

V 21.4.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.3.2021


§ 246 Asia/3

V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/4

V 21.4.2021, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/5

V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/6

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 250 Asia/7

Lainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kulosaaren yhteiskoulun_hankesuunnitelma

Liite 3

Kulosaaren_yhteiskoulun_Kaskolautakunnan_lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/8

Valtuutettu Sampo Terhon toivomusponsi hankintastrategiavalmistelusta (pdf) (html)


§ 252 Asia/9

Kertakäyttöastioita koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.2.2021

Liite 2

Kuuleminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/10

Oikaisuvaatimus ja hallintokantelu Kulosaaren sillan ympäristön alueen (Kuorekarin alue) varauksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 254 Asia/11

Kalasataman Palvelu 2 Oy:n toiminta-alueen laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/12

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi katupuiden lisäämisestä Kyösti Kallion tielle Kulosaaressa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/13

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi uima-altaan tila- tai tonttivarauksesta Koskelan alueen suunnittelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/14

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/15

Henkilöstöraportti 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/16

Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle (VN/2750/2020) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 261 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 20:04