Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 29.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 218 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 219 Asia/2

V 21.4.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/3

V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 221 Asia/4

V 21.4.2021 Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/5

V 21.4.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/6

V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 224 Asia/7

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/8

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi sekä hankkeen ohjausryhmän asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 226 Asia/9

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/10

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/11

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 229 Asia/12

Määrärahan myöntäminen kesäsetelitoiminnan laajentamiseen ja Job'd Events -toimintamalliin (pdf) (html)


§ 230 Asia/13

Henkilöstöraportti 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 231 Asia/14

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/15

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.5.2021 lukien (pdf) (html)


§ 233 Asia/16

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Liite 2

Hakijayhteenveto KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Liite 3

Hakemukset KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/17

Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle (VN/2750/2020) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 235 Asia/18

Alueen varaaminen Avain Yhtiöt Oy:lle asuntohankkeen ja pysäköintilaitoksen kehittämistä ja toteutusedellytysten selvittämistä varten (Jakomäki, tontit 41200/15 ja 19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/19

Alueen varaaminen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle liikuntakeskuksen suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n varaushakemus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/20

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahan maksuperusteista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/21

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi lastenvalvojan toiminnan arviointiperusteista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/22

Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 240 Asia/23

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/24

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/25

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04