Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 22.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 191 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 192 Asia/2

Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 193 Asia/3

V 31.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 194 Asia/4

V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 195 Asia/5

V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.3.2021


§ 196 Asia/6

V 31.3.2021, Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/7

V 31.3.2021, Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12553) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/8

V 31.3.2021, Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/9

V 31.3.2021, Kiinteistön myyminen ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Pasila, Postipuisto, tontit 17116/1, 5, 6 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/10

V 31.3.2021 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/11

V 31.3.2021 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/12

V 31.3.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/13

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 204 Asia/14

Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talon kanssa (Pasila, Länsi-Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/15

Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi Kruununhaan alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantavista liikenneratkaisusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/16

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi Hakaniemestä muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/17

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/18

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/19

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/20

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/21

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen elinkeino-ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/22

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/23

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen kulttuuri-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/24

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen liikunta -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/25

Määrärahan myöntäminen yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/26

Määrärahan myöntäminen kaupungin digitaalisten palvelujen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04