Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 15.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 177 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 178 Asia/2

V 31.3.2021 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 179 Asia/3

V 31.3.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 180 Asia/4

V 31.3.2021, Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 181 Asia/5

V 31.3.2021 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/6

V 31.3.2021 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/7

V 31.3.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/8

V 31.3.2021, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 185 Asia/9

Määrärahan myöntäminen yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 186 Asia/10

Määrärahan myöntäminen kaupungin digitaalisten palvelujen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 187 Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/12

Vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman hakeminen Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 189 Asia/13

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistäminen ja uuden yhtiön perustaminen sekä matkailuneuvontapalvelujen siirto kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Loppuraportti - Helsingin kv-kilpailukyvyn edistäminen

Liite 2

Rakennejärjestelyselvitys

Liite 3

Perustamissopimusluonnos

Liite 4

Yhtiöjärjestysluonnos

Liite 5

Liite 6

Omistajastrategialuonnos

Liite 7

Valtiontuki- ja hankintaoikeudellinen selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04