Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 01.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 73 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 74 Asia/2

V 17.2.2021 Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/3

V 17.2.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 76 Asia/4

V 17.2.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 77 Asia/5

V 17.2.2021, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/6

V 17.2.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/7

V 17.2.2021, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/8

V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/9

V 17.2.2021 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/10

V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/11

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 § 181 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/12

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/13

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/14

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 87 Asia/15

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite vapaaehtoisen pyörärekisterin perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/16

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pitkäaikaiskoronaan erikoistuneesta terveysasemasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/17

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/18

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi aikarajojen poistamisesta 70 vuotta täyttäneiden kertalipusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 91 Asia/19

Erään valtionperinnön hakuperusteen ja käyttötarkoituksen vahvistaminen (pdf) (html)


§ 92 Asia/20

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2021 lukien (pdf) (html)


§ 93 Asia/21

Hankintaoikaisuvaatimus, digitaalinen oppimisalusta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/22

Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi yliopistotasoisesta tutkimuksesta terveysasemapalvelujen hankintakokeilun vaikutuksista palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04