Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
47 / 14.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 861 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 862 Asia/2

V 20.1.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.10.2020


§ 863 Asia/3

V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 864 Asia/4

Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 865 Asia/5

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 866 Asia/6

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Avustuskuulutus 2021

Liite 2

Liite 3


§ 867 Asia/7

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 868 Asia/8

Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Henkilöstökassan säännöt (liite 1)

Liite 2

Henkilöstökassan säännöt, muutokset näkyvillä

Liite 3

Sääntötyöryhmän kokousmuistio 30.11.2020


§ 869 Asia/9

Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 870 Asia/10

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1


§ 871 Asia/11

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2021 (pdf) (html)


§ 872 Asia/12

Rahoituksen myöntäminen Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen kesäkaudelle 2021 (pdf) (html)


§ 873 Asia/13

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto koskien toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä seuraavalla valtuustokaudella (pdf) (html)

Liite 1


§ 874 Asia/14

Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 875 Asia/15

Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Asia/16

Englantilaisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskeva sopimus ja koulutalon hallintamalli (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 877 Asia/17

Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 878 Asia/18

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 879 Asia/19

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 880 Asia/20

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 881 Asia/21

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 882 Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 883 Asia/23

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 884 Asia/24

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.– 31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen


§ 885 Asia/25

Hankintaoikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.–31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04