Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 07.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 846 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 847 Asia/2

V 20.1.2021 Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 848 Asia/3

V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 849 Asia/4

V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 850 Asia/5

Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 851 Asia/6

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 852 Asia/7

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 853 Asia/8

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 § 313 tekemän päätöksen täytäntöönpano: asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, AM2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 854 Asia/9

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien (pdf) (html)


§ 855 Asia/10

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 856 Asia/11

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 29.10.2020 § 238 koskien varautumisen toimeenpanoa koronavirustilanteessa 21.10-28.10.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.11.2020, täydennys 9.11.2020 edit

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 857 Asia/12

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 858 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04