Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 30.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 829 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 830 Asia/2

V 9.12.2020 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 831 Asia/3

V 9.12.2020 Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 832 Asia/4

V 9.12.2020, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 833 Asia/5

V 9.12.2020, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 834 Asia/6

V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 835 Asia/7

V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 836 Asia/8

V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 837 Asia/9

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 838 Asia/10

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.1.2021 lukien (pdf) (html)


§ 839 Asia/11

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi rakentamisen haittojen minimoinnista ja niittyjen suojelusta Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 840 Asia/12

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi opastetaulujen ja informaatiopisteiden toteuttamisesta Vallisaareen ja Kuninkaansaareen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 841 Asia/13

Valtuutettu Pentti Arajärven toivomusponsi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ympäristön huomioonottamisesta Helsinki Biennaalin järjestelyissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 842 Asia/14

Kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakeminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 843 Asia/15

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 844 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 845 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04