Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 23.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 811 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 812 Asia/2

V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 813 Asia/3

V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 814 Asia/4

V 9.12.2020 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Asia/5

V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 816 Asia/6

V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Asia/7

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.10.2020


§ 818 Asia/8

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

2020_RJ_lyhennysvapaa_Pieksupolku5


§ 819 Asia/9

Lyhennysvapaan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 820 Asia/10

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 821 Asia/11

Alueen varaaminen Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin suunnittelua varten (Pakila) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 822 Asia/12

Ilmalan raitiotien hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Asia/13

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle huoltoasema- ja ravintolarakennuksen rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 22.9.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 22.9.2020, liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Asia/14

Valtuutettujen Nuutti Hyttinen ja Petrus Pennanen toivomusponnet sähköautojen täyden latausvalmiuden edellyttämisestä tontinluovutusehdoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 825 Asia/15

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 826 Asia/16

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Asia/17

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04