Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 16.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 775 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 776 Asia/2

V 25.11.2020 Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12580) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 777 Asia/3

V 25.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Käpylä, tontti 25821/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Asia/4

V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 779 Asia/5

V 25.11.2020, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 780 Asia/6

V 25.11.2020, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 781 Ärende/7

F 25.11.2020, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en renare och trivsammare stadsmiljö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 781 Asia/7

V 25.11.2020, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Asia/8

V 25.11.2020 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Asia/9

V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Asia/10

V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Asia/11

V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Asia/12

V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 787 Ärende/13

F 25.11.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med särskilda behov (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 787 Asia/13

V 25.11.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 788 Asia/14

V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 789 Asia/15

V 25.11.2020, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 790 Asia/16

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 791 Asia/17

V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Asia/18

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 793 Asia/19

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 794 Asia/20

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 795 Asia/21

A-Tulkkaus Oy:n osakkeesta luopuminen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen luovutukseen liittyvän lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 796 Asia/22

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien (pdf) (html)


§ 797 Asia/23

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 62 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 62


§ 798 Asia/24

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 53 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 4

Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53§ 799 Ärende/25

Omprövning av näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 om verksamhetsstöd för ensamföretagare (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL (621/1999) 24.1 § 23 p)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL (621/1999) 24.1 § 23 p)

Bilaga 4

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Bilaga 5

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61§ 799 Asia/25

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 61 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61


§ 800 Asia/26

Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 16.7.2020 § 144 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 30.7.2020, saate

Liite 4

Vs. Elinkeinojohtaja 16.07 §144


§ 801 Asia/27

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19


§ 802 Asia/28

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 20.10.2020 § 215 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 9

Elinkeinojohtaja 20.10.2020 § 215


§ 803 Asia/29

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Begäran om utlåtande från undervisnings- och kulturministeriet

Liite 3

Luonnos hallituksen esitykseksi

Liite 4

Utkast till regeringens proposition

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Asia/30

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Asia/31

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Begäran om utlåtande från arbets- och näringsministeriet

Liite 3

Liite 4

Utkast till regeringens proposition

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Asia/32

Lausunto UMO-säätiön sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 807 Asia/33

Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 808 Asia/34

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi lähipäiväkotiperiaatteen valmistelun mahdollisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Asia/35

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 810 Asia/36

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04