Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 09.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 733 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 734 Asia/2

V 25.11.2020, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 735 Asia/3

V 25.11.2020, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 736 Asia/4

V 25.11.2020, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite pienyrittäjyyden edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1§ 737 Ärende/5

F 25.11.2020, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en renare och trivsammare stadsmiljö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 737 Asia/5

V 25.11.2020, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Asia/6

V 25.11.2020, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Asia/7

V 25.11.2020 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 740 Asia/8

V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Asia/9

V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 742 Asia/10

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta peruskorjausten ja uudisrakennusten suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Asia/11

V 25.11.2020, Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Asia/12

V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 745 Asia/13

V 25.11.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 746 Asia/14

V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 747 Ärende/15

F 25.11.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med särskilda behov (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 747 Asia/15

V 25.11.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Asia/16

V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Asia/17

V 25.11.2020, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 750 Asia/18

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 751 Asia/19

V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Asia/20

V 25.11.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Asia/21

V 25.11.2020, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 754 Asia/22

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 755 Asia/23

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 756 Asia/24

V 11.11.2020, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 757 Asia/25

V 11.11.2020, Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Asia/26

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite koripallokentästä Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 759 Asia/27

Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 760 Asia/28

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 761 Asia/29

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien (pdf) (html)


§ 762 Asia/30

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian strategiaosastolle 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 763 Asia/31

Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 764 Asia/32

Lyhennysvapaan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n lainoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 765 Asia/33

Lyhennysvapaan myöntäminen Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainoille (pdf) (html)

Liite 1

Lainojen lyhennysvapaa-anomus, henkilötiedot peitetty


§ 766 Asia/34

Erään valtionperinnön käyttötarkoituksen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 767 Asia/35

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 65 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 9.6.2020, saate

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 10.6.2020, saate 11.6.2020

Liite 5

Oikaisuvaatimus, täydennys 19.10.2020, lisäselvityspyyntö

Liite 6

Elinkeinojohtaja 28.5.2020 § 65


§ 768 Asia/36

Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 29.7.2020 § 152 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 29.7.2020, saatteet

Liite 4

Vs. Elinkeinojohtaja 29.7.2020 § 152


§ 769 Asia/37

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 13.10.2020 § 211 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.10.2020, liite, rahoituspäätös

Liite 3

Elinkeinojohtaja 13.10.2020 § 211


§ 770 Asia/38

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 18.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 771 Asia/39

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi lähipäiväkotiperiaatteen valmistelun mahdollisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 772 Asia/40

Alueen varaaminen Eteläsatamasta laatu- ja konseptikilpailua varten (Kaartinkaupunki, Ullanlinna, Kaivopuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Asia/41

Kaupunginvaltuuston 4.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 774 Asia/42

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04