Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 02.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 700 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 701 Asia/2

V 11.11.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)


§ 702 Asia/3

V 11.11.2020, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite katupuiden istuttamisesta Päijänteentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Asia/4

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 704 Asia/5

V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Asia/6

V 11.11.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite eväiden syömiseen tarkoitettujen pöytien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilualueille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Asia/7

V 11.11.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite penkkien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilureittien varrelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 707 Asia/8

V 11.11.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Laiholan talon kunnostamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 708 Asia/9

V 25.11.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 709 Asia/10

V 25.11.2020, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 710 Asia/11

V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 711 Asia/12

V 11.11.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 712 Asia/13

V 11.11.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite nuorten talousosaamisen lisäämisestä kaikilla kouluasteilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 713 Asia/14

V 11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Asia/15

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Asia/16

V 11.11.2020, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/17

V 11.11.2020, Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/18

Määräaikaisten virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun tehtäviin (pdf) (html)


§ 718 Asia/19

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 16.6.2020 § 105 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 30.6.2020, saate

Liite 4

Elinkeinojohtaja 16.6.2020 § 105


§ 719 Asia/20

Hankintaoikaisuvaatimus, kankaiset kasvomaskit (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 720 Asia/21

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Asia/22

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi lähipäiväkotiperiaatteen valmistelun mahdollisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 722 Asia/23

Valtuutettu Matias Pajulan toivomusponsi selvittää mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Asia/24

Lausunto luonnoksesta Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätökseksi 2021–2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätös 2021-2024 luonnos 2.9.2020

Liite 3

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi

Liite 4

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen täydentävä riskianalyysi 2020


§ 724 Asia/25

Alueen varaaminen Eteläsatamasta laatu- ja konseptikilpailua varten (Kaartinkaupunki, Ullanlinna, Kaivopuisto) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Asia/26

Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun perusparannusten raitio- ja ratasähkötöiden hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 726 Asia/27

Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi raitiovaunuvarikkojen riittävästä kapasiteetista Helsingin ja koko seudun tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Asia/28

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Asia/29

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 730 Asia/31

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04