Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 19.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 646 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 647 Asia/2

V 4.11.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.9.2020


§ 648 Asia/3

V 4.11.2020 Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12643) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Asia/4

V 4.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Asia/5

V 4.11.2020, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Asia/6

V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Asia/7

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.9.2020


§ 653 Asia/8

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.9.2020


§ 654 Asia/9

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 655 Asia/10

Helsingin kaupungin hakemus Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -malliin. (pdf) (html)


§ 656 Asia/11

Lainan myöntäminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Asia/12

Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 658 Asia/13

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi raaka-aineiden kotimaisuusasteen nostamisesta kaupungin ruokapalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 659 Asia/14

Päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelman liitteet 27.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 660 Asia/15

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 661 Asia/16

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/5029/2019 tiedoksi merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 22.7.2020, EOAK_5029_2019


§ 662 Asia/17

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/4895/2019 tiedoksi merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 29.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 663 Asia/18

Oikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätöksestä 13.6.2018 § 3 koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.-31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 664 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 665 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04