Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 28.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 590 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 591 Asia/2

V 21.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eronpyyntö 17.9.2020


§ 592 Asia/3

V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Asia/4

V 7.10.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekö osto-oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Asia/5

V 7.10.2020, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Sörnäinen, Työpajankatu, tontti 10575/29) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Asia/6

V 21.10.2020, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 596 Asia/7

V 7.10.2020, Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 597 Asia/8

V 21.10.2020, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 598 Asia/9

V 21.10.2020, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 599 Asia/10

V 7.10.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/11

V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Asia/12

V 7.10.2020, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 602 Asia/13

V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 603 Asia/14

V 7.10.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 604 Asia/15

V 7.10.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 605 Asia/16

V 7.10.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 606 Asia/17

V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Asia/18

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eronilmoitu 2.9.2020


§ 608 Asia/19

Sopimus Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeiden mahdolliseen lunastamiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1


§ 609 Asia/20

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 610 Asia/21

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi osuuskuntamuotoisen asumisen edistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 611 Asia/22

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 612 Asia/23

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi työvoiman houkuttelevuuden ja rekrytoinnin kokonaisvaltaisesta vahvistamisesta varsinkin matalapalkka-aloilla (pdf) (html)


§ 613 Asia/24

Valtuutettu Outi Alasen aloite sähköisistä kevytyksiköistä ja huoltoyksiköistä Helsingin pelastuslaitokselle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/25

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite nimikkopuutietokannan ylläpitämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/26

Valtuutettu Mikko Särelän toivomusponsi erityisen tuen tarpeessa olevien lasten asemasta ja erillisrahoituksen vaikuttavuudesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Asia/27

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi varhaiskasvatuksen erityisen tuen piiriin pääsyn nopeuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 617 Asia/28

Valtuutettujen Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja Tuomas Rantanen toivomusponnet hitas-järjestelmästä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 618 Asia/29

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 619 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04