Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 21.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 556 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 557 Asia/2

V 7.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.9.2020


§ 558 Asia/3

V 7.10.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.8.2020


§ 559 Asia/4

V 7.10.2020, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Asia/5

V 7.10.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 561 Asia/6

V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 562 Asia/7

V 7.10.2020, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 563 Asia/8

V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 564 Asia/9

V 7.10.2020, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden olympiakisakylän kunniaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 565 Asia/10

V 7.10.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Asia/11

V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 567 Asia/12

V 7.10.2020, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Asia/13

V 7.10.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 569 Asia/14

V 7.10.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 570 Asia/15

V 7.10.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 571 Asia/16

V 7.10.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 572 Asia/17

V 7.10.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 573 Asia/18

V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Asia/19

V 7.10.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 575 Asia/20

Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.9.2020


§ 576 Asia/21

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) 2020-2031 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 577 Asia/22

Sopimus Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 578 Asia/23

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen kaadon lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 579 Asia/24

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 580 Ärende/25

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om märkta strandvägar på Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 580 Asia/25

Valtuutettu Björn Månssonin aloite merkityistä rantareiteistä Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Asia/26

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite patsaan pystyttämisestä Huuhkajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/27

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 583 Asia/28

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi kotihoitajien itseohjautuvuuden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1§ 584 Ärende/29

Utlåtande om ändring av grundavtalet för Kårkulla samkommun (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Grundavtal 2021, översättning till finska

Bilaga 3

Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Kårkulla samkommuns grundavtal

Bilaga 4§ 584 Asia/29

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös

Liite 3

Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots

Liite 4


§ 585 Asia/30

Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi kevyen liikenteen sillan rakentamiseksi Nihdistä Tervasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 586 Asia/31

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden seurannan raportoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Asia/32

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04