Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 14.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 512 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 513 Asia/2

V 23.9.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 27.8.2020


§ 514 Asia/3

V 23.9.2020 Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 515 Asia/4

V 23.9.2020 Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 516 Asia/5

V 23.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 517 Asia/6

V 23.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Asia/7

V 23.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 519 Asia/8

V 23.9.2020, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 520 Ärende/9

F 7.10.2020, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om anvisning av en plats för en minnesplakett för Claes Andersson (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)§ 520 Asia/9

V 7.10.2020, Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin muistolaatalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Asia/10

V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 522 Asia/11

V 7.10.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 523 Asia/12

V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 524 Asia/13

V 7.10.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 525 Ärende/14

F 7.10.2020, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaurering av Fredrikstorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 525 Asia/14

V 7.10.2020, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/15

V 7.10.2020, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämisestä katukuvassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 527 Asia/16

V 23.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 528 Asia/17

V 23.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 529 Asia/18

V 7.10.2020 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 530 Ärende/19

V 7.10.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om avstående från användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 530 Asia/19

V 7.10.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 531 Asia/20

V 7.10.2020, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 532 Asia/21

V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 533 Asia/22

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38


§ 534 Asia/23

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 43 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, Tietosuojalaki § 29)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 43


§ 535 Asia/24

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 1.6.2020 § 75 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Elinkeinojohtaja 1.6.2020 § 75


§ 536 Asia/25

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.6.2020 § 97 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 22.6.2020, saate

Liite 3

Elinkeinojohtaja 15.6.2020 § 97


§ 537 Asia/26

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, Tietosuojalaki 29 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 13

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19


§ 538 Asia/27

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 25.5.2020 § 56 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 25.5.2020 § 56


§ 539 Asia/28

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 54 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Elinkeinojohtaja 22.05.2020 § 54


§ 540 Asia/29

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 1.6.2020 § 73 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Elinkeinojohtaja 1.6.2020 § 73


§ 541 Asia/30

Laakson yhteissairaalahankkeen tehtävien hoitamista koskeva sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Asia/31

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Malmin niittyalueiden luontoarvojen säilyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Asia/32

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi niittyverkoston ja niittyjen ylläpitämien monimuotoisten biotooppien suojelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Asia/33

Valtuutettu Jukka Järvisen toivomusponsi Kaljakellunta-tapahtuman haittojen ehkäisemisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 545 Asia/34

Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi kevyen liikenteen sillan rakentamiseksi Nihdistä Tervasaareen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Asia/35

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/36

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Retkeilijäntien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Asia/37

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden seurannan raportoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Asia/38

Lausunto Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Musiikkitalon säätiön lausuntopyyntö

Liite 2

Sääntöluonnos


§ 550 Asia/39

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta tarjota kasvijuomia maidon rinnalla kaikille halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Liite 1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Kvsto 25.9.2019 asia 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 551 Asia/40

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Asia/41

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 16.6.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 16.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Liite 3

Lausuntopyyntö 16.6.2020, liite, pöytäkirjanote 16.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Asia/42

Citylogistiikan toimenpideohjelman päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Asia/43

Kaupunginvaltuuston 9.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 555 Asia/44

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04