Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 03.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 508 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 509 Asia/2

Aamukouluasia: teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen (pdf) (html)


§ 510 Asia/3

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointikokonaisuus (pdf) (html)


§ 511 Asia/4

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin valmisteilla oleva lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04