Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 31.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 477 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 478 Asia/2

V 9.9.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.7.2020


§ 479 Asia/3

V 9.9.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.7.2020


§ 480 Asia/4

V 9.9.2020, Myynti- ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsisatama, Ruoholahti, KTY tontti 20798/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 481 Asia/5

V 23.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 482 Asia/6

V 9.9.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontille sekä autopaikkatontille (Suutarila ja Herttoniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 483 Asia/7

V 7.10.2020 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 484 Asia/8

V 7.10.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020


§ 485 Asia/9

V 7.10.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 486 Ärende/10

V 7.10.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om avstående från användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 486 Asia/10

V 7.10.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Asia/11

V 7.10.2020, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Asia/12

V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 489 Asia/13

V 9.9.2020, Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Asia/14

V 9.9.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Asia/15

V 23.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Asia/16

V 9.9.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta tai korvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 493 Asia/17

V 9.9.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 494 Asia/18

V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 495 Asia/19

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 496 Asia/20

Tiimipäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 497 Asia/21

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin toivomusponsi Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestintäsuunnitelman selko- ja monikielisyydestä (pdf) (html)


§ 498 Asia/22

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta tarjota kasvijuomia maidon rinnalla kaikille halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Kvsto 25.9.2019 asia 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Asia/23

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Asia/24

Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi saaristoluonnon ja linnuston pesimärauhan painottamisesta itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Asia/25

Kaupunkiympäristötaloon liittyvien päätösten täytäntöönpanokehotusten muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 502 Asia/26

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutoksen nro 12575 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Asia/27

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 16.6.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 16.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Liite 3

Lausuntopyyntö 16.6.2020, liite, pöytäkirjanote 16.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Asia/28

Citylogistiikan toimenpideohjelman päivittäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Asia/29

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 15.6.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

Liite 3

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 4

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 5

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030

Liite 6

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote12.6.2020 § 63

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Asia/30

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 507 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04