Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 24.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 452 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 453 Asia/2

V 9.9.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.7.2020


§ 454 Asia/3

V 9.9.2020, Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 455 Asia/4

V 9.9.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Otto Meren aloite


§ 456 Asia/5

V 9.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 457 Asia/6

V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 458 Asia/7

V 9.9.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistöjen huoltopyynnöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 459 Asia/8

V 9.9.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 460 Asia/9

V 9.9.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta tai korvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 461 Asia/10

V 9.9.2020, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 462 Asia/11

V 9.9.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Asia/12

V 9.9.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Asia/13

V 9.9.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Asia/14

V 9.9.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 466 Asia/15

V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Asia/16

V 9.9.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 468 Asia/17

V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta kaupungin tiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 469 Asia/18

V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 470 Asia/19

V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lukioissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 471 Asia/20

Digitalisaatiotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.5.2020


§ 472 Asia/21

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 473 Asia/22

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 474 Asia/23

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lausuntopyyntö 15.6.2020

Liite 2

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

Liite 3

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 4

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

Liite 5

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030

Liite 6

Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote12.6.2020 § 63


§ 475 Asia/24

Lausunto Niemikotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 476 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04