Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 17.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 429 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 430 Asia/2

V 26.8.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.3.2020


§ 431 Asia/3

V 26.8.2020, Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12646) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Asia/4

V 26.8.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asunkerrostalotonteille sekä määräalalle (Vallila, suunnitellut tontit 22585/19 ja 21 sekä puistokiinteistö 91-22-9903-101) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/5

V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta kaupungin tiloissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/6

V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syrjimättömyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Asia/7

V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaamisen kitkemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Asia/8

V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Asia/9

V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lukioissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Asia/10

V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (nro 12560) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Asia/11

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 440 Asia/12

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 441 Asia/13

Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 14.7.2020


§ 442 Asia/14

Kaupungin liittyminen Nordic Sound -yhdistyksen jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 443 Asia/15

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuoniityn peruskoulun hiekkakentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Asia/16

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19


§ 445 Asia/17

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 8

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25


§ 446 Asia/18

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 8

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25


§ 447 Asia/19

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 43 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Liite 9

Elinkeinojohtaja 14.05.2020 §43


§ 448 Asia/20

Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 449 Ärende/21

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)§ 449 Asia/21

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 450 Asia/22

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen vaihtamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 451 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04