Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 10.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 406 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 407 Asia/2

V 26.8.2020 Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12633) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/3

V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (nro 12560) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/4

V 26.8.2020, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Lumo Kodit Oy:lle varatuille tonteille (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/5

V 26.8.2020 Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan muuttaminen (nro 12233) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Asia/6

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 412 Asia/7

Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Asia/8

Lainan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty


§ 414 Asia/9

Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä, tontti 28231/37) (pdf) (html)

Liite 1

Varausalue

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Nykyinen vuokra-alue

Liite 7

Ote asemakaavasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/10

Asuntotontin varaaminen Helsingin Seurakuntayhtymälle (Oulunkylä, tontti 28140/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Asia/11

Asuntotontin varaaminen Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten (Käpylä, tontti 25821/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 417 Ärende/12

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3§ 417 Asia/12

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 418 Asia/13

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen vaihtamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 419 Asia/14

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta parantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asia/15

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.5.2020 § 45 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 15.05.2020 §45


§ 421 Asia/16

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38


§ 422 Asia/17

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36


§ 423 Asia/18

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Elinkeinojohtaja 12.05.2020 §39


§ 424 Asia/19

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38


§ 425 Asia/20

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25


§ 426 Asia/21

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 7.5.2020 § 31 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Liite 4

Elinkeinojohtaja 07.05.2020 §31


§ 427 Asia/22

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 koskien yksinyrittäjien toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Elinkeinojohtaja 26.05.2020 §59


§ 428 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04