Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 22.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 375 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 376 Asia/2

V 26.8.2020 Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12608) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/3

V 26.8.2020 Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12622) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/4

V 26.8.2020, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 379 Asia/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 19.-20.8.2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 380 Asia/6

Hankintaoikaisupäätös, ammattikeittiölaitteet ja niiden huollot (pdf) (html)

Liite 1

Vertailu Lämpökuljetusvaunut

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/7

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 20.5.2020 § 49

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 382 Asia/8

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 22.5.2020, saate

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 383 Asia/9

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 26.5.2020, saate

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 384 Asia/10

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 15.5.2020 § 45

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 385 Asia/11

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Maahanmuutto- ja tyollisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 386 Asia/12

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 7.5.2020 § 31

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 387 Asia/13

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 11.5.2020 § 36

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 18.5.2020, saate


§ 388 Asia/14

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 389 Asia/15

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 390 Asia/16

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 391 Asia/17

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41


§ 392 Asia/18

Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38


§ 393 Asia/19

Yhteistoimintasopimukset Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Yhteistoimintasopimus Helen Oy

Liite 2

Sopimuksen liite 1 Helen Oy

Liite 3

Sopimuksen liite 2 Helen Oy

Liite 4

Sopimuksen liite 3 Helen Oy

Liite 5

Yhteistoimintasopimus Helen Sähköverkko Oy

Liite 6

Sopimuksen liite 1 Helen Sähköverkko Oy

Liite 7

Sopimuksen liite 2 Helen Sähköverkko Oy

Liite 8

Sopimuksen liite 3 Helen Sähköverkko Oy

Liite 9

Taustamuistio

Liite 10

Kh päätös 5.5.1997 § 805

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/20

Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/21

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätös 2.5.2019

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/22

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 397 Asia/23

Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkoti Kalevan hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 398 Asia/24

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta parantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 399 Asia/25

Valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponsi FunAction- ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Asia/26

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/27

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen (pdf) (html)

Toimielin hylkäsi esityksen

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Asia/28

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asia/29

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Asia/30

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 405 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04