Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 01.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 322 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 323 Asia/2

V 17.6.2020, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/3

V 10.6.2020, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 18.5.2020


§ 325 Asia/4

V 10.6.2020, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 326 Asia/5

V 10.6.2020, Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22


§ 327 Asia/6

V 10.6.2020 Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/7

V 10.6.2020, Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/8

V 10.6.2020, Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/9

V 10.6.2020, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/10

Nimistötoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 8.4.2020


§ 332 Asia/11

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Nimilista

Liite 2

Yhteenveto


§ 333 Asia/12

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeiden hankkiminen (pdf) (html)

Liite 1§ 334 Ärende/13

Yttrande till Riksdagens justitieombudsman om ett klagomål över tvåspråkighetsbestämmelserna i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad (pdf) (html)§ 334 Asia/13

Lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelusta Helsingin kaupungin hallintosäännön kaksikielisyysmääräyksistä (pdf) (html)


§ 335 Asia/14

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 336 Asia/15

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi keinoista pienituloisten joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 337 Asia/16

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi toimenpidesuunnitelmasta yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin välillä mielenterveyspalveluissa ja oppilashuollossa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 338 Asia/17

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi perheolosuhteiden huomioimisesta eriarvoisuuden vähentämisessä ja riskiarvion käyttö ikääntyvien kaatumisen ehkäisyssä (pdf) (html)

Liite 1


§ 339 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 340 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04