Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 25.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 308 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 309 Asia/2

V 10.6.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 310 Asia/3

V 10.6.2020, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/4

V 10.6.2020, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/5

V 10.6.2020, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/6

V 10.6.2020, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/7

V 10.6.2020, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 315 Asia/8

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 316 Asia/9

Lainan myöntäminen Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiölle ja Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle (pdf) (html)

Liite 1

Munkkiniemen Yhteiskoulu hakemus

Liite 2

KYMP lausunto


§ 317 Asia/10

Alueen varaaminen Malmin Longinojalta WasaGroup Oy:lle liikuntakeskuksen suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Alkuperäinen suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019

Liite 2

Päivitetty suunnitteluvaraushakemus 16.4.2020

Liite 3

Hankkeen perustietolomake

Liite 4

Luisteluareenan esittely

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/11

Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 -ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 319 Asia/12

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/13

Lausunto oikeusministeriölle usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (pdf) (html)

Liite 1

Oikeusministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04