Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 18.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 299 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 300 Asia/2

V 27.5.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.5.2020


§ 301 Asia/3

V 27.5.2020, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos

Liite 3

Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/4

Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikenneliikelaitokseen (pdf) (html)


§ 303 Asia/5

Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 304 Asia/6

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/7

Lausunto oikeusministeriölle usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Oikeusministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/8

Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04