Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 11.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 281 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 282 Asia/2

V 27.5.2020, Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttaminen (nro 12544) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/3

V 27.5.2020, Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Puotilan ala-asteen hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Tarjousten laatuarviointi

Liite 4

Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/4

V 27.5.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/5

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 286 Asia/6

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 287 Asia/7

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 288 Asia/8

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 289 Asia/9

Digitalisaatiotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 290 Asia/10

Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Liite 2


§ 291 Asia/11

Lainan myöntäminen Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HeTil 13§)

Liite 2

Hakemus 30.1.2020, liite, taloussuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/12

Alueen vuokraaminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/13

Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n lausunto 16.8.2019

Liite 5

Helsingin Bussiliikenne Oy:n lausunto 7.8.2019

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/14

Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 295 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04