Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 04.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 267 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 268 Asia/2

V 27.5.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eroilmoitus 17.4.2020


§ 269 Asia/3

V 27.5.2020 Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/4

V 27.5.2020 Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen, Helsinginkuja 6 (nro 12588) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/5

V 27.5.2020, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/6

V 27.5.2020, Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma

Liite 2

Aluepiirustus

Liite 3

Viitesuunnitelmakooste

Liite 4

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Liite 5

Hankkeen aikataulu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/7

V 27.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/8

Kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehterin sulkeminen 31.7.2020 saakka (pdf) (html)


§ 275 Asia/9

Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n lausunto 16.8.2019

Liite 5

Helsingin Bussiliikenne Oy:n lausunto 7.8.2019

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 276 Asia/10

Hankintaoikaisuvaatimus koskien tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Vastine oikaisupyyntöön

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/11

Helsingin kaupungin liittyminen European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys EfVET:iin liittymisestä


§ 278 Asia/12

Helsingin kaupungin liittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 279 Asia/13

Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04