Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 27.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 258 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 259 Asia/2

V 27.5.2020 Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/3

V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/4

V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/5

Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/6

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)


§ 264 Asia/7

Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/8

Kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 266 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04